De Regels

 

 1. Luister altijd naar wat een vrijwilliger / E.H.B.O. /Brandweer tegen je zegt, dit is voor je eigen veiligheid.
 2. Je fiets moet tegen de hekken naast de toegangsweg geparkeerd worden.
 3. Auto of fiets mag niet op het terrein van het Huttenbouwdorp of de toegangsweg geparkeerd worden. Dit in verband met de veiligheid en de toegankelijkheid voor hulpdiensten.
 4. Gebruik van grondboor is toegestaan, om paaltje in de grond te zetten, maar graven is niet toegestaan.
 5. Het is dit jaar (in verband met de Corona regels) helaas niet toegestaan dat jullie ouders komen kijken en helpen. Heb je hulp nodig vraag dan hulp bij één van de vrijwilligers.
 6. Voor je begint met het Huttenbouwdorp kijk eerst waar de tent is en waar de E.H.B.O. is, zodat je weet waar je heen moet als er iets gebeurt.
 7. Rennen op het veld is niet toegestaan. er kunnen spijkers op het veld liggen en uit hout steken.
 8. Sla met je hamer de uitstekende spijkers van je hut krom zo dat je je niet er aan kunt stoten.
 9. Wees milieubewust. Laat geen spijkers en afval op het terrein zwerven. er zijn meer dan genoeg afvalbakken op het veld.
 10. Elektrisch gereedschap is niet toegestaan.
 11. Vuurtje stoken is uiterst verboden en HEEL ERG GEVAARLIJK ! ! ! ! !
 12. Voor oudere broers, zussen, vaders, moeders, opa’s, oma’s en wie er zich op het terrein moet begeven wordt vriendelijk verzocht niet te roken en echt de 1,5 meter Corona maatregel te respecteren.
 13. Als je ruzie hebt probeer je dit eerst zelf op te lossen. Als dit niet lukt kom je naar een vrijwilliger toe zodat de ruzie opgelost kan worden.

Voor de ouders en/of verzorgers:

 • Het Huttenbouwdorp is voor kinderen van groep 5 t/m groep 8 uit voormalig gemeente Haren.
 • U moet uw kind(eren) opgeven, via een nader bekend te maken manier. Dit in verband met het maximaal aantal kinderen die door de huidige maatregelen zijn toegestaan.
 • Denk mee met uw kinderen en let op dat ze schoenen met dikke zolen of klompen aantrekken in verband met spijkers. Kind met b.v. slippers wordt niet toe gelaten.
 • Geef uw kind een briefje met het telefoonnummer van uw huisarts mee, dit is ook mogelijk via de online aanvraag welke spoedig online zal komen. Wilt u hier bijzonderheden betreffendeziekte en/of allergie op aangeven?
 • Geef uw kind een briefje mee met telefoonnummer(s) waarop U bereikbaar bent! Deze kunt u straks opgeven via het online aanvraag formulier.
 • Uw auto of fiets mag niet op het terrein van het Huttenbouwdorp of de toegangsweg geparkeerd worden. Dit in verband met de veiligheid en de toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Fietsen graag in aangegeven rekken plaatsen. Ook is het dit jaar niet toegestaan om het veld te betreden in verband met de huidige maatregelen.
 • Het is dit jaar (in verband met de huidige maatregelen) helaas niet toegestaan als vader en/of moeder komen, wij willen u dan ook vragen of uw kind zelfstandig (of met vriendjes/vriendinnetjes) naar het veld kan komen om de toestroom richting de locatie te beperken.
 • Ouders/verzorgers, lees ook de regels en onze tips op deze site, misschien heeft u of uw kind hier nog vragen over
 • Dit jaar is het noodzakelijk dat u vooraf een plekje reserveert voor uw kind. Deze manier zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden. Uw kind krijgt dan een toegangsbewijs voor een bandje welke op maandag opgehaald en afgerekend kan worden op het veld.
  De kosten hiervan bedragen € 18,-; Hiermee heb je de gehele week toegang tot het Huttenbouwdorp terrein.
  Let op!: Als je besluit een dag niet te komen kun je hiervoor geen geld terug krijgen!

In het kader van veiligheid, behoud het Huttenbouwdorp zich het recht om kinderen bij ongehoorzaamheid, herhaaldelijke ruzies en/of geschillen met andere kinderen, in overleg met de ouders/verzorgers te laten ophalen.

 

Het deelnemen aan een activiteit die georganiseerd is door Torion geschiedt op eigen risico. De vrijwilligers en de beroepskrachten van Torion kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de activiteit.
Tijdens het evenement Huttenbouwdorp worden foto’s gemaakt.
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar: info@huttenbouwdorpharen.nl
Torion deelt uw persoonsgegevens (naam en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen Stichting Torion. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacy statement op de website: www.torion.nl 

Torion zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.
Na het evenement Huttenbouwdorp zullen deze verwijderd worden.

 

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met:

Torion / WIJ Groningen
Contactpersoon: Mireille Peletier

Bezoekadres:
Kerklaan 5
9751 NK Haren

Postadres:
Postbus 134
9750 AC Haren

Tel: Huttenbouw 06 20 26 67 00 ( wordt alleen gebruikt in juni en juli )
Tel: Torion (050) 534 41 73 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur)

vragen over de huttenbouw: info@huttenbouwdorpharen.nl