Contact/Informatie

Voor de ouders en/of verzorgers:
 • Het Huttenbouwdorp is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in de groepen 3 t/m 8.
 • U hoeft uw kind(eren) niet op te geven.
 • Denk mee met uw kinderen en let op dat ze schoenen
  met dikke zolen of klompen aantrekken in verband met
  spijkers.
 • Geef uw kind een briefje met het telefoonnummer van
  uw huisarts mee. Wilt u hier bijzonderheden betreffende
  ziekte en/of allergie op aangeven?
 • Geef uw kind een briefje mee met telefoonnummer(s)
  waarop U bereikbaar bent!
  Deze kunt u vinden in het programmaboekje van hbd -Klik hier om te downloaden-
 • Uw auto of fiets mag niet op het terrein van het
  Huttenbouwdorp of de toegangsweg geparkeerd
  worden. Dit in verband met de veiligheid en de
  toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Fietsen graag in
  aangegeven rekken plaatsen.
 • Het is leuk als vader en/of moeder komen, maar het is
  niet toegestaan om met het bouwen te helpen.
 • In het kader van veiligheid, behoud het Huttenbouwdorp
  zich het recht om kinderen bij ongehoorzaamheid,
  herhaaldelijke ruzies en/of geschillen met andere
  kinderen, in overleg met de ouders/verzorgers te laten
  ophalen.
 • Ouders/verzorgers, lees ook de regels en onze tips op deze site, misschien heeft u of uw kind hier nog vragen over.

Algemene informatie 2017

Datum:        24, 25, 26 en 27 juli 2018
Locatie:        Veld achter Zernike College Rummerinkhof, Haren ..::Klik voor kaart::..
Kosten:         €5,- per kind per dag.

(NIEUW!) Dit jaar is het ook mogelijk om op de dinsdag bij de kassa een bandje te kopen voor de gehele week.
De kosten hiervan bedragen € 18,- dit is exclusief kinderdisco op de woensdag. Hiermee heb je de gehele week toegang tot het Huttenbouwdorp terrein.
Let op!: Als je besluit een dag niet te komen kun je hiervoor geen geld terug krijgen!

Opgave is niet mogelijk.
!!!   Heel belangrijk: vergeet niet om het strookje met alle gegevens in te leveren op de 1e dag, deze kunt u vinden in het programmaboekje !!!!
Het Huttenbouwdorp begint elke ochtend om 9:30 uur en eindigt om 15:00 uur. Dit houdt in dat de kinderen om 14:45 uur opgehaald kunnen worden, waarna er nog tot 15:00 uur tijd is om het veld te verlaten.

Wilt u het volledige programmaboekje hebben? ::Klik hier!::

In het kader van veiligheid, behoud het Huttenbouwdorp zich het recht om kinderen bij ongehoorzaamheid, herhaaldelijke ruzies en/of geschillen met andere kinderen, in overleg met de ouders/verzorgers te laten ophalen.

Het deelnemen aan een activiteit die georganiseerd is door Torion geschiedt op eigen risico. De vrijwilligers en de beroepskrachten van Torion kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de activiteit.
Tijdens het evenement Huttenbouwdorp worden foto’s gemaakt.
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar: info@huttenbouwdorpharen.nl
Torion deelt uw persoonsgegevens (naam en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen Stichting Torion. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacy statement op de website: www.torion.nl 

Torion zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.
Na het evenement Huttenbouwdorp zullen deze verwijderd worden.

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met:

Torion / WIJ Groningen
Contactpersoon: Mireille Peletier

Bezoekadres:
Kerklaan 5
9751 NK Haren

Postadres:
Postbus 134
9750 AC Haren

Tel: Huttenbouw 06 20 26 67 00 (wordt alleen in juni en juli volop gebruikt)
Tel: Torion (050) 534 41 73 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur)

Vragen over het Huttenbouw festijn: info@huttenbouwdorpharen.nl
Vragen over de website: website@huttenbouwdorpharen.nl