Contact/Informatie

Voor de ouders en/of verzorgers:
 • Het Huttenbouwdorp is voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 in voormalig gemeente Haren.
 • U moet uw kind(eren) opgeven via de nader bekend te maken manier.
 • Denk mee met uw kinderen en let op dat ze schoenen
  met dikke zolen of klompen aantrekken in verband met
  spijkers.
 • Geef uw kind een briefje met het telefoonnummer van
  uw huisarts mee. Wilt u hier bijzonderheden betreffende
  ziekte en/of allergie op aangeven? Dit is straks ook mogelijk met het online aanvraagformulier!
 • Geef uw kind een briefje mee met telefoonnummer(s)
  waarop U bereikbaar bent! Dit is straks ook mogelijk met het online aanvraagformulier!
 • Uw auto of fiets mag niet op het terrein van het
  Huttenbouwdorp of de toegangsweg geparkeerd
  worden. Dit in verband met de veiligheid en de
  toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Fietsen graag in
  aangegeven rekken plaatsen.
 • Het is helaas (in verband met de Corona regels) niet toegestaan dat vader en/of moeder komen kijken/helpen. Het mooiste zou zijn dat de kinderen zelfstandig (of met vriendje/vriendinnetje/broertje/zusje) naar het veld toe kunnen komen.
 • In het kader van veiligheid, behoud het Huttenbouwdorp
  zich het recht om kinderen bij ongehoorzaamheid,
  herhaaldelijke ruzies en/of geschillen met andere
  kinderen, in overleg met de ouders/verzorgers te laten
  ophalen.
 • Ouders/verzorgers, lees ook de regels en onze tips op deze site, misschien heeft u of uw kind hier nog vragen over.

Algemene informatie 2021

Datum:        13, 14, 15 en 16 juli 2021
Locatie:        Oude skatebaan bij Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren ..::Klik voor kaart::..
Kosten:         €5,– per kind per dag.

(LET OP!) Dit jaar is het noodzakelijk dat u vooraf een plekje reserveert voor uw kind. Deze manier zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden. Uw kind krijgt dan een toegangsbewijs voor een bandje welke op maandag opgehaald en afgerekend kan worden op het veld.
De kosten hiervan bedragen € 18,-; Hiermee heb je de gehele week toegang tot het Huttenbouwdorp terrein.
Let op!: Als je besluit een dag niet te komen kun je hiervoor geen geld terug krijgen!

Opgave is noodzakelijk.
!!!   Heel belangrijk: vergeet niet om het strookje met alle gegevens in te leveren op de 1e dag!!!! Of vul deze gegevens in bij de online aanvraag.
Het Huttenbouwdorp begint elke ochtend om 9:30 uur en eindigt om 15:00 uur. Dit houdt in dat de kinderen vanaf 14:45 uur naar huis gaan!

Wilt u het volledige programmaboekje hebben? (nog niet bekend)

In het kader van veiligheid, behoud het Huttenbouwdorp zich het recht om kinderen bij ongehoorzaamheid, herhaaldelijke ruzies en/of geschillen met andere kinderen, in overleg met de ouders/verzorgers te laten ophalen.

Het deelnemen aan een activiteit die georganiseerd is door Torion geschiedt op eigen risico. De vrijwilligers en de beroepskrachten van Torion kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de activiteit.
Tijdens het evenement Huttenbouwdorp worden foto’s gemaakt.
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar: info@huttenbouwdorpharen.nl
Torion deelt uw persoonsgegevens (naam en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen Stichting Torion. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacy statement op de website: www.torion.nl 

Torion zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.
Na het evenement Huttenbouwdorp zullen deze verwijderd worden.

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met:

Torion / WIJ Groningen
Contactpersoon: Mireille Peletier

Bezoekadres:
Kerklaan 5
9751 NK Haren

Postadres:
Postbus 134
9750 AC Haren

Tel: Huttenbouw 06 20 26 67 00 (wordt alleen in juni en juli volop gebruikt)
Tel: Torion (050) 534 41 73 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur)

Vragen over het Huttenbouw festijn: info@huttenbouwdorpharen.nl
Vragen over de website: website@huttenbouwdorpharen.nl